Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Zawartość

JESIENNY BIEG PRZEŁAJOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

Opublikowany 2023/09/25

Galeria mediów

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Tytuł nowego posta

Opublikowany 2023/09/22

20 września 2023r odbyły się w naszej szkole wybory Samorządu Uczniowskiego. Gratulujemy wszystkim kandydatom i czekamy na wspaniałe akcje.

Galeria mediów

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Pamiętamy o Bohaterach

Opublikowany 2023/09/18

Z okazji 84 rocznicy napaści ZSRS na Polskę uczniowie naszej szkoły uczcili pamięć porucznika Stanisława Lewickiego, żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza, walczącego z sowietami we wrześniu 1939 roku i zastrzelonego w Katyniu. Zapalono znicz przed Dębem Pamięci poświęconym porucznikowi.

Galeria mediów

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Międzynarodowy Dzień Kropki

Opublikowany 2023/09/17

Galeria mediów

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zapraszamy II Rajd Rowerowy

Opublikowany 2023/09/08

Regulamin Rajdu Rowerowego

 

II Rajd Rowerowy - kołujemyw Gminie Działdowo

ORGANIZATOR

Gmina Działdowo
Biblioteka Centrum Kultury Gminy Działdowo

 1. I.      CELE RAJDU:
  1. 1.     Popularyzacja sportu i kultury fizycznej w zakresie bezpiecznej turystyki rowerowej.
  2. 2.     Zwiększenie zainteresowania wycieczkami rowerowymi – poznawanie walorów turystycznych Gminy Działdowo.
  3. 3.     Integracja społeczna środowiska.
  4. 4.     Promocja zdrowego stylu życia.

 

Data i godzina rozpoczęcia Rajdu:

            Zbiórka uczestników Rajdu:
            16 wrzesień 2023 r.( sobota ) godzina 9:00Malinowo (wiata sołecka)
            Start – godzina 9.30

 

 1. II.    ORGANIZATOR

Organizatorem Rajdu Rowerowego jest:

-       Gmina Działdowo.

-       Biblioteka Centrum Kultury Gminy Działdowo.

 

Kierownictwo Rajdu:

Mirosław Zieliński- kierownik Rajdu.

 

 1. III.  WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. 1.     Każdy uczestnik przed startem w Rajdzie Rowerowym ma obowiązek zapoznać się
   z regulaminem.
  2. 2.     Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zgłoszenie do 13.09.2023r. pod numerem telefonu

23 697 0754 w godz. 8.00-14.00 .Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

 1. 3.     Posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 2. 4.     Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
 3. 5.     Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie, jeśli uznają to za konieczne.
 4. 6.     W Rajdzie mogą wziąć udział dzieci powyżej 10 r. ż. wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,
  za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.
 5. 7.     Rodzic/ opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią zgłoszoną jako uczestnika Rajdu.
 6. 8.     Wszyscy uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność.

 

 1. 1.     ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

 

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:

 

 1. 1.     Przestrzegania regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
 2. 2.     Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. 3.     Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 2-5 m.
 4. 4.     Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 5. 5.     W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać, należy kontrolować szybkość
  i hamowanie.
 6. 6.     Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 7. 7.     Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
 8. 8.     Przed wyruszeniem kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
 9. 9.     Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 10. 10.  Ruch odbywa się prawą stroną drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.

 

Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!

 

 1. V.    NA TRASIE ZABRANIA SIĘ:

 

 1. 1.     Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 2. 2.     Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
 3. 3.     Niszczenia przyrody.
 4. 4.     Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
 5. 5.     Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA:

 

 1. 1.     Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 2. 2.     Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
 3. 3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 4. 4.     Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

 

 

 

 

VII. TRASA RAJDU:

Trasa rajdu rowerowego (około 20 km- 2h ) odbędzie się na trasie Malinowo - Krasnołąka - Klęczkowo - Komorniki - Malinowo.

Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień.

START–  Malinowo

PÓŁMETEKKlęczkowo- 30 min. przerwy

METAMalinowo

VIII. PODCZAS RAJDU ORGANIZATORZY GWARANTUJĄ:

 1. 1.     Upominki.
 2. 2.     Zabezpieczenie pomocy medycznej.
 3. 3.     Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania Rajdu przez służby porządkowe.
 4. 4.     Ognisko integracyjne na zakończenie Rajdu.

 

VIX. PROGRAM  RAJDU:

09:00              Zbiórka przywiacie sołeckiej w Malinowie

09:30              Start Rajdu.

10.10               Malinowo -Krasnołąka

10:50              Krasnołąka - Klęczkowo

10:50-11:20    Odpoczynek - Kleczkowo

11:55   Klęczkowo - Komorniki        

12:15              Komorniki - Malinowo                     

13:00              Zakończenie Rajdu- wiata sołecka w Malinowie                 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. 1.     Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
  z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.
 2. 2.     Zgłoszenie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. 3.     Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 4. 4.     Uczestnicy Rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
 5. 5.     Osoba niestosująca się do postanowień Regulaminu może zostać przez Kierownika Rajdu wykluczona z dalszego uczestnictwa w Rajdzie.
 6. 6.     Udział w Rajdzie jest dobrowolny.
 7. 7.     Każdy uczestnik Rajdu na starcie otrzyma kamizelkę odblaskową, na mecie Rajdu medal ukończenia

            „ II Rajdu Rowerowego - kołujemy w Gminie Działdowo”.

 

 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

Opublikowany 2023/09/04

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

Galeria mediów

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Szkoła pełna talentów

Opublikowany 2023/09/01

Galeria mediów

Zapraszamy do udziału ;) 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Opublikowany 2023/08/31

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023r. ( poniedziałek)

8.00 Msza święta w Kościele parafialnym w Burkacie.

9.00 apel w hali sportowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Po apelu spotkanie z wychowawcami w klasach.

Odjazdy autobusów ze szkoły po uroczystości szkolnej.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/2023

Opublikowany 2023/06/26

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/2023

 

Klasa1 wychowawca p.  Bogusława Zielińska                                  

Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce :

1. Maja Piętka

2. Hanna Kopańska

3. Laura Stańczuk

4. Jakub Łamejko

5. Leon Szarmacher

Klasa 2  wychowawca p.  Jolanta Kopańska                                     

Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce :

1.Kęsicki Sebastian

2.Stankiewicz Julia

3.Trąbińska Antonina

4.Zielińska Nadia

Klasa 3  wychowawca  p. Karolina Karpińska                                   

Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce :

1. Grzywaczewska Natalia

2.Kowalewska Amelia

3.Kozikowska Miranda

4.Krygier Marcel

5.Rudnik Bartosz

6.Stempka Jan

7.Tworek Filip

8.Wójcik Jakub

Klasa 4  wychowawca p. Ewa Chilińska                

Uczniowie ze średnią 4,75 i wyżej to :

1. Bastek Vanessa 5,09

2.Cejmer Amelia 5,00

3.Hinc Dominik 5,00

4.Latek Emilian 5,00

5.Spychalska Maria 5,73

6. Szymańska Zofia 5,73

Prymusem klasy są : Szymańska Zofia 5,73

                              Spychalska Maria 5,73

Klasa 5  wychowawca  p. Alicja Dobrosielska                                   

Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce :

1.Górecka  Aneta4,75

2.Kłosowska Dorota 4,75

3.Sobocińska Alicja 5,00

Prymusem klasy jest: Alicja Sobocińska 5,00

Klasa 6  wychowawca p. Beata Czajkowska                                     

Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce :

1.Cieślak Filip 4,75

2.Górecka Agata 4,83

3.Hinc Liwia 4,75

4. Kamiński Krystian 5,08

5.Marchlewicz Dominika 4,75

6. Wolański Oliwier 4,92

Prymusem klasy jest: Krystian Kamiński 5,08

Klasa 7  wychowawca p.  Dorota Wiśniewska                                  

Prymusem klasy jest : Szymon Tworek

Klasa 8  wychowawca p. Magdalena Przybyszewska                                   

Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce :

1.Pielgrzymowska Laura 5,00

2. Szlachetka Oliwia 4,79

Prymusem klasy jest: Laura Pielgrzymowska 5,00

100% frekwencje utrzymały uczennice klasy 5 Górecka Aneta i Sobocińska Alicja .

Prymusem Szkoły w roku szkolnym 2022/2023 została Zofia Szymańska ze średnią 5,73.

Klasą która uzyskała najwyższą średnią jest klasa 4 ze średnią 4,53.

Klasa ta otrzymała Puchar Przechodni  Dyrektora Szkoły

 „Wolontariusze to ludzie serca i wzór wrażliwości na potrzeby oraz problemy społeczności lokalnych”

Za  aktywną prace w Szkolnym Klubie Wolontariatu i owocną współpracę  z Działdowskim Centrum Caritas podziękowania i pamiątkowe medale odebrali  uczniowie klasy VIII.

1.Szlachetka Oliwia

2.Ryńska Nikola

3.Słotwińska Aleksandra

4.Sobocińska Julia

5.Sobocińska Milena

6.Kraska Milena 

7.Banaszek Oksana

8.Liszewska Wiktoria 

9.Nowakowska Jowita 

10. Pielgrzymowska Laura 

11. Wtorkowska Alicja 

12. Roguszczak Mateusz

13. Psiuk Bartosz 

14. Ossowski Karol 

15. Zbrzyzny Aleksander

 Za aktywny udział w Samorządzie  Uczniowskim na rzecz szkoły i społeczności lokalnej podziękowania i pamiątkowe medale odebrali uczniowie klasy 8 :

1. Aleksander Zbrzyzny

2. Karol Ossowski

3. Milena Sobocińska

4. Julia Sobocińska

5. Mikołaj Kamiński

6.Bartłomiej Kowalski

7.Oliwia Szlachetka

8.Nikola Ryńska

9. Szymon Wiśniewski

10. Milena Kraska

Za osiągnięcia sportowe puchary odebrali  :

1. Mordarski Szymon kl. 3

2. Ryńska Nikola kl. 8

3. Latek Paweł kl. 8

4. Psiuk Bartosz kl. 8

 Gratulujemy !!!

Galeria mediów

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

"Jak nie czytam, jak czytam"

Opublikowany 2023/06/12

7 czerwca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Jak nie czytam, jak czytam". Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie czytania wśród dzieci i młodzieży. Nasi uczniowie czytali w miłych, niecodziennych okolicznościach.

Galeria mediów

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Wycieczka do Torunia, klasa 7

Opublikowany 2023/06/12

7 czerwca2023 r. uczniowie klasy VII wyjechali na wycieczkę do Torunia. Program wycieczki  był bogaty w atrakcje.Najpierw siódmoklasiści spędzili miło czas w Mini Aquaparku, następnie odbyli w towarzystwie przewodnika spacer po Starym Mieście. Pani przewodnik w ciekawy sposób opowiedziała uczniom o historii miasta i pokazała najciekawsze miejsca toruńskiej starówki. Pobyt w Toruniu zakończyli uczniowie pobytem w Toruńskim Domu Legend. Tam poznali kilka legend związanych z grodem Kopernika, które opowiedziane były w ciekawej formie, a niektórzy z uczestników wycieczki mogli aktywnie uczestniczyć w ich prezentacji. Podczas wycieczki dopisywała nam pogoda i humory, więc wyjazd do Torunia możemy zaliczyć do udanych.

Galeria mediów

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Dzień Rodziny

Opublikowany 2023/06/12

Dnia 6 czerwca 2023r. uczniowie klas O - I uroczyście świętowali Dzień Rodziny w naszej szkole. Z okazji tego święta dzieciaki pięknie się przygotowały, zaprezentowały swoje umiejętności w formie tanecznej, wokalnej i  recytatorskiej. Na zakończenie wręczyły Rodzicom własnoręcznie przygotowane laurki w kształcie serc. Dziękujemy Rodzicom za przybycie

Galeria mediów

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie

Opublikowany 2023/06/12

Nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej im Kazimierza Górskiego w Burkacie

Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie, która odbyła się 02 czerwca 2023r.  zgromadziła uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz wielu dostojnych gości. Wśród nich był  Poseł Robert Gontarz,  prezes  Fundacji im. Kazimierza Górskiego p. Janusz Jesionek, Wójt Gminy Działdowo
p. Mirosław Zieliński, przewodnicząca Rady Gminy p. Krystyna Wasiak, Starosta Powiatu Działdowskiego p. Paweł Cieśliński.  Obchody tego święta rozpoczęły  się  od uroczystej mszy świętą z udziałem pocztów sztandarowych, którą odprawił proboszcz Parafii pod wezwaniem Jana Pawła II w Burkacie ks. Dawid Galanciak. Podczas swojego kazania  proboszcz nawiązał do źródeł, tradycji i symboliki sztandaru oraz jego znaczenia dla całej  społeczności szkolnej . W trakcie  mszy dokonano uroczystego poświęcenia sztandaru szkoły. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali na teren szkoły, gdzie  nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Radę Rodziców . W dalszej części  obchodów wysłuchaliśmy przemówień, w których padło wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń. Wzruszającą i podniosłą chwilą było przekazanie sztandaru przez Radnego Gminy Działdowo p. Mateusza Wiszowatego.  na ręce pani dyrektor, która ucałowała go, a następnie przekazała szkolnemu pocztowi sztandarowemu,  po czym przedstawiciele uczniów poszczególnych klas złożyli uroczyste ślubowanie.
Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły. Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie  była dla całej społeczności niezwykłym wydarzeniem – jednym
z najdonośniejszych w jej historii. Odtąd poczet sztandarowy będzie z dumą prezentował ten symbol podczas uroczystości w szkole i poza nią. Postaramy się godnie reprezentować symbolizowane przez sztandar ideały i pozostać w zgodzie z wypisanym na nim hasłem: „Dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe”

Galeria mediów

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Wycieczka do siedziby Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna

Opublikowany 2023/06/07

Wycieczka do siedziby Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna

05.06.2023r uczniowie z klasy 6 wybrali się do siedziby Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na konferencję ekologiczną będącą początkiem współpracy z młodzieżą. Zaczynamy od młodych pokoleń !

Galeria mediów

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Wycieczka do Jura Parku w Solcu Kujawskim

Opublikowany 2023/06/07
Piątego czerwca 2023 roku dzieci z klasy 0-III wybrały się na wycieczkę do Jura Parku w
Solcu Kujawskim. Celem wycieczki było poznanie prehistorycznego świata dinozaurów,
dostrzeżenie zmienności gatunków oraz poszerzenie zakresu zainteresowań dzieci.
Uczniowie odbyli spacer z przewodnikiem wśród prehistorycznych stworzeń po ścieżce edukacyjnej
przedstawiającej poszczególne okresy ery dinozaurów. Dzieci wzięły udział w warsztatach
edukacyjnych „Skamieniałości jak malowane”, każdy uczestnik wykuwał z gipsu swojego
dinozaura, którego zabrał ze sobą do domu. Wiele emocji dostarczył też seans w kinie 5D.
W trakcie naszego pobytu uczniowie mieli możliwość skorzystania z placu zabaw oraz parku
rozrywki. Wszystkim dzieciom bardzo podobała się wycieczka, z której wrócili bardzo
zadowoleni oraz szczęśliwi.
 
Bogusława Zielińska

Ewelina Rogozińska

Galeria mediów

Przeczytaj pozostałą część wpisu »