Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Zawartość

Dzień Matki

Opublikowany 2020/05/26

Dzień Matki to  jedno z najpiękniejszych świąt w ciągu całego roku, wypełnione kwiatami i serdecznymi życzeniami. Święto to jest wyrazem wdzięczności, szacunku i miłości. Obchodzimy je zawsze 26 maja. Dlaczego właśnie w tym dniu? Może dlatego, by wszystkie najpiękniejsze kwiaty wiosny mogły być ofiarowane kochanym mamom.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Obchody 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II

Opublikowany 2020/05/25

Rok 2020  jest rokiem Świętego Jana Pawła II. 18.05 2020 r. w całym kraju obchodziliśmy 100. rocznicy urodzin Wielkiego Polaka Świętego Jana Pawła II. 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Akcja "Kropelka dla wróbelka"

Opublikowany 2020/05/12

 

Zapraszamy do działania w imieniu Przedszkola nr 2 w Suwałkach, które jest organizatorem akcji „Kropelka dla wróbelka”.
Akcja skierowana jest do uczniów klas 0 – 3 naszej szkoły. Polega na wykonaniu poidełka dla ptaków i umieszczeniu go na swoim balkonie, w ogródku lub na podwórku oraz dbaniu o to, by w poidełku była zawsze czysta woda. Następnie należy wykonać zdjęcie i przesłać do wychowawcy klasy. Zdjęcia zostaną umieszczone na stronie szkoły.
Poidełko może być wykonane wg własnego pomysłu, najlepiej, jeśli do jego wykonania użyte będą materiały z recyklingu. Przykład, jak wykonać poidełko, żeby było bezpieczne dla ptaków można obejrzeć np. na stronach:
1) https://otop.org.pl/…/08/05/pomagajmy-ptakom-podczas-upalow/
2) https://youtu.be/n71wUtVBnho
Akcja jest związana z aktualnym problematycznym brakiem deszczu w naszym kraju. Wszystkie tereny są wysuszone, w rzekach ubywa wody, w miastach nie ma kałuż, ptaki pozostają więc bez wody, jeśli w pobliżu nie ma jakiegoś większego zbiornika wodnego. Zimą dokarmialiśmy ptaki, sypiąc im ziarna, a teraz z powodu suszy trzeba “dopoić” ptaki. Oczywiście w naszej akcji “wróbelek” to każdy ptak, a mamy ich dużo i są takie piękne. A jak pięknie śpiewają!

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Konkurs Samorządu Uczniowskiego

Opublikowany 2020/04/30

Drodzy uczniowie.

Przed nami 1 maja –  Międzynarodowy Dzień Pracy,2 maja, kiedy to obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3 maja czyli rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował dla Was krzyżówki, kolorowanki, labirynt itp. Zachęcamy Was do drukowania, rozwiązywania i kolorowania, oraz przesłania swoich prac na adres pedagog.spburkat@wp.pl, wspólnie zrobimy galerię majowych świąt.

 

 

PAMIĘTAJ, żeby w święta narodowe wywiesić flagę.

                                                                                                                                                Samorząd Uczniowski

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Podziękujmy Bohaterom XXI Wieku

Opublikowany 2020/04/29

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Akcji zorganizowanej na Facebooku boku przez Julka Pieckowskiego i Jakuba Sontowskiego pt: „Podziękujmy Bohaterom XXI Wieku”. 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Opublikowany 2020/03/11

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Opublikowany 2020/03/06

1 marca w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z Narodowym Dniem  Żołnierzy Wyklętych. Nasza szkoła również przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji. 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole

Opublikowany 2020/03/03

„Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym.
Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury.”
J. Iwaszkiewicz

21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Walentynki w zerówce

Opublikowany 2020/02/19

Dnia 14 lutego 2020 roku w oddziale zerowym świętowaliśmy Walentynki był to prawdziwy, czerwony dzień pełen miłości i przyjaźni.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Akcja "Cała Polska czyta dzieciom"

Opublikowany 2020/02/16

12 lutego 2020r. odwiedziła uczniów w szkole Pani Małgorzata Tworek mama naszego ucznia, która przeczytała dzieciom z klas O-III wspaniałą książeczkę pt. „Najwierniejszy psijaciel” autorstwa Anny Paszkiewicz.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Akcja "Góra Grosza"

Opublikowany 2020/02/06

W dniach od 25 listopada do 20 grudnia odbyła się w naszej szkole wielka zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem (jak co roku) jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

DOKUMENTY REKRUTACYJNE!

Opublikowany 2020/02/05

Szanowni Państwo, w sekretariacie szkoły oraz w zakładce Rekrutacja dostępne są niezbędne dokumenty wymagane przy zapisywaniu dziecka do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej.

Bardzo prosimy o pobranie w/w dokumentów i złożenie ich w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Dzień Babci i Dziadka

Opublikowany 2020/02/03

Dnia 15 i 16 stycznia 2020r. uczniowie z klas 0-III świętowali uroczyście w naszej szkole „Dzień Babci i Dziadka”. Tego dnia nie zabrakło bliskich każdemu dziecku gości.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Nowy plan lekcji

Opublikowany 2020/01/29

Informujemy, iż w zakładce PLAN LEKCJI dostępny jest rozkład zajęć obowiązujący od 3.02.2020 (II półrocze).

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Informacje dotyczące rekrutacji!

Opublikowany 2020/01/24

Publikujemy Państwu załączniki do zarządzenia Wójta Gminy Działdowo w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Działdowo na rok szkolny 2020/2021.

Załączniki są dostępne w zakładce REKRUTACJA

Przeczytaj pozostałą część wpisu »