Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie:

 

 • mgr Małgorzata Lorkowska /dyrektor, biblioteka szkola/
 • mgr Magdalena Przybyszewska  /wicedyrektor, język angielski/
 • mgr Justyna Antczak   /język angielski/ 
 • mgr Ewa Chilińska  /pedagog, biblioteka szkolna, doradztwo zawodowe, edb/
 • mgr Beata Czajkowska  /historia, wos, wdżr, geografia/
 • mgr Alicja Dobrosielska  /matematyka, świetlica szkolna/
 • mgr Grzegorz Efczyński  /wychowanie fizyczne,/
 • mgr Joanna Jarzynka - Chmielewska  /religia, etyka/
 • mgr Karolina Karpińska  /edukacja wczesnoszkolna, logopeda szkolny/
 • mgr Jolanta Kopańska  /edukacja wczesnoszkolna/
 • mgr Maria Beata Krauze  /język polski, geografia, informatyka, zajęcia komputerowe/
 • mgr Monika Kreft  /język niemiecki/
 • mgr Witold Kuskowski  /biologia, chemia, fizyka/
 • mgr Ewelina Rogozińska  /wychowanie przedszkolne/
 • mgr Alicja Świdecka   /matematyka, zajęcia komputerowe, świetlica szkolna/
 • mgr Grzegorz Wadecki  /zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, muzyka, plastyka, technika, rewalidacja/ 
 • mgr Dorota Wiśniewska  /język polski/

 

 

Kadra Pedagogiczna Punktu Przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie:

 

 • mgr Sylwia Burchel /wychowanie przedszkolne/
 • mgr Agnieszka Goździaszek  /wychowanie przedszkolne/
 • mgr Anna Kosmalska   /wychowanie przedszkolne/ 
 •  Justyna Kreńska  /wychowanie przedszkolne/