Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe w wysokości 60.000  złotych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach Laboratorium Przyszłości otrzymane wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne  i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W grudniu 2021roku otrzymaliśmy już do szkoły pierwsze wyposażenia:

- wypalarkę do drewna, skóry i korka służącą do ozdabiania tych materiałów,

- statyw,

- laminator i folię do laminowania,

- 5 kompletów klocków Technik,

- 2 bezprzewodowe pistolety do kleju na gorąco,

- gimbal – urządzenie służące do panoramicznego uchwycenia krajobrazu i dużych przestrzeni, przyspieszania  czasu i ruchu na nagraniu, rejestracji wszystkich szczegółów w zwolnionym tempie.

W ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” do naszej szkoły systematycznie dostarczane są pomoce naukowe. W lutym 2022r.  otrzymaliśmy :

 

- Aparat fotograficzny lustrzanka Canon

- filamenty do drukarki 3D

- wkłady klejowe do pistoletu

- zestaw mikrofonów bezprzewodowych Power Dynamics

- Okulary Class VR Premium (zestaw 8 sztuk)

- plastry drewna do dekoracji

- Bezprzewodowy system mikrofonowy Synco G1 A1

- Laptop multimedialny