Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Zawartość

Nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie

Opublikowany 2023/06/12

Nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej im Kazimierza Górskiego w Burkacie

Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie, która odbyła się 02 czerwca 2023r.  zgromadziła uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz wielu dostojnych gości. Wśród nich był  Poseł Robert Gontarz,  prezes  Fundacji im. Kazimierza Górskiego p. Janusz Jesionek, Wójt Gminy Działdowo
p. Mirosław Zieliński, przewodnicząca Rady Gminy p. Krystyna Wasiak, Starosta Powiatu Działdowskiego p. Paweł Cieśliński.  Obchody tego święta rozpoczęły  się  od uroczystej mszy świętą z udziałem pocztów sztandarowych, którą odprawił proboszcz Parafii pod wezwaniem Jana Pawła II w Burkacie ks. Dawid Galanciak. Podczas swojego kazania  proboszcz nawiązał do źródeł, tradycji i symboliki sztandaru oraz jego znaczenia dla całej  społeczności szkolnej . W trakcie  mszy dokonano uroczystego poświęcenia sztandaru szkoły. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali na teren szkoły, gdzie  nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Radę Rodziców . W dalszej części  obchodów wysłuchaliśmy przemówień, w których padło wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń. Wzruszającą i podniosłą chwilą było przekazanie sztandaru przez Radnego Gminy Działdowo p. Mateusza Wiszowatego.  na ręce pani dyrektor, która ucałowała go, a następnie przekazała szkolnemu pocztowi sztandarowemu,  po czym przedstawiciele uczniów poszczególnych klas złożyli uroczyste ślubowanie.
Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły. Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie  była dla całej społeczności niezwykłym wydarzeniem – jednym
z najdonośniejszych w jej historii. Odtąd poczet sztandarowy będzie z dumą prezentował ten symbol podczas uroczystości w szkole i poza nią. Postaramy się godnie reprezentować symbolizowane przez sztandar ideały i pozostać w zgodzie z wypisanym na nim hasłem: „Dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe”

Galeria mediów